Brecht Janssen versterkt LVWB Fundraising

Brecht Janssen

Vanaf 1 oktober versterkt Brecht Janssen ons team. Brecht heeft jarenlange ervaring in de commerciële sector en bij diverse goede doelen. Zij verdiende haar sporen als Hoofd Marketing & Fondsenwerving bij onder andere Warchild, Longfonds, Simavi en recent UAF en daarvoor als marketeer in de commerciële sector. Zij vertelt graag meer over haar kennis en ervaring en visie op het vak.

Wat is jouw motivatie om je aan te sluiten bij LVWB Fundraising?

“Aansluiten bij LVWB Fundraising voelt voor mij als een logische stap in mijn loopbaan. Het ligt in lijn met mijn switch zo’n 15 jaar geleden, van de commerciële sector naar de NGO-sector. Destijds was ik als marketeer op zoek naar meer zingeving en maatschappelijke relevantie. Nu is mijn drijfveer vooral om mijn kennis en expertise in te zetten voor meerdere maatschappelijk relevante organisaties in verschillende sectoren. Daarbij strategische vraagstukken op het gebied van fondsenwerving (in mijn ogen ‘relatiewerving’) doorgronden en organisaties helpen bij het duurzaam aantrekken van de voor hen relevante doelgroep, op de juiste manier, op het juiste moment. LVWB Fundraising is hier als bureau heel goed in. Ook bij hen staat de duurzame relatie altijd centraal.

Wat ik ook mooi vind is de bijdrage die LVWB Fundraising levert aan het vakgebied, onder andere met de training over nalatenschappen werven voor cultuur en het opleiden van trainees tot zelfstandige fondsenwervers. Vooral dat laatste vind ik prachtig; trainees werken samen met een ervaren adviseur van het bureau aan een vraagstuk en gaan vervolgens veelal in dienst bij de opdrachtgever zodra het wervende programma staat. Zo heb je als non-profit organisatie direct een ingewerkte fondsenwervingskracht die de klus verder kan klaren en heeft de young professional een mooie werkplek gevonden.’’

 Wat heb je de afgelopen jaren gedaan?

 “Na mijn commerciële periode in de FMCG-sector, heb ik de rol van hoofd Marketing & Fondsenwerving bij onder andere WarChild en Longfonds en die van MT-lid bij Simavi en UAF vervuld. Daarbij heb ik diverse vraagstukken aan mogen pakken en strategieën ontwikkeld. Bij het UAF hebben we bijvoorbeeld een aanpak ontwikkeld op de doelgroepen studenten en alumni. Zij voelen zich vanuit hun belevingswereld betrokken bij ons werk en zijn daarmee enorm relevant voor het UAF.

Bij het Longfonds heb ik destijds de transitie ingezet ‘van transactie naar relatie’, waarbij de klant centraal werd gezet. Want de relatie behouden is zoveel waardevoller dan nieuwe relaties ‘koud’ vinden. Toen de markt vervolgens steeds meer verzadigde, hebben we onze blik meer naar buiten gericht; wat zien we in andere sectoren en wat zou bij ons kunnen werken? Zo hebben we activatiecampagnes (crowdfunding) ingezet op thema’s als ‘gezonde lucht’, bouwden we een Case for Support op ‘longherstel’ en gingen we innovatieve partnerships aan met relevante merken; minder op geld, maar juist meer op de gezamenlijke missie.