Training en coaching

Fondsenwerving is een vak dat je kunt leren. Wij dragen onze kennis en ervaring graag over door middel van training en coaching. We geven praktische voorbeelden en reiken bouwstenen aan om zelf aan de slag te gaan. Ook begeleiden we fondsenwervers, bestuurders, directies of teams bij hun fondsenwervingstaken. We zijn als trainer verbonden aan 3F-Academy, een erkend opleidingsinstituut op het gebied van sponsoring en fondsenwerving en gecertificeerd door de European Fundraising Association.

Wil je ook meer leren over dit vak en praktische vaardigheden opdoen?
Neem dan contact op met Hans van der Westen of Sofie Bienert.

Lees meer over wat we voor jouw organisatie kunnen doen