Wat we doen

Advies & ondersteuning bij fondsenwerving

LVWB Fundraising werkt op maat. Dat betekent dat we aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden. We zijn betrokken, strategisch onderlegd, praktisch ingesteld, realistisch en resultaatgericht. Een ideale combinatie om in beperkte tijd veel te kunnen bereiken voor uw organisatie. In nauwe afstemming helpen we uw organisatie bij het werven van giften van:

Particulieren:

grote gevers, eenmalige donaties, vriendenclubs, grote gevers, crowdfundingnixel

Steeds meer particulieren steunen maatschappelijke en culturele instellingen die hen na aan het hart liggen. Vriendenclubs- en geefkringen leveren belangrijke morele en financiële support. Zij zijn uw ambassadeurs, financiers én vrijwilligers! We helpen u bij het ontwikkelen en uitvoeren van een succesvolle en haalbare strategie.

NALATENSCHAPPEN

Steeds meer mensen laten een deel van hun vermogen na aan een maatschappelijk doel of culturele organisatie . Door de toenemende vergrijzing zal dat aantal alleen maar stijgen. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een strategie en plan van aanpak voor het werven van nalatenschappen en ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Lees hier meer over het Initiatief Nalaten & Cultuur.

Bedrijven:

businessclubs, partnerships, sponsoring of bedrijfsdonaties

Sponsoring en partnerships zijn voor bedrijven het communicatie instrument bij uitstek om de eigen identiteit tot uitdrukking te brengen en maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. Voor u biedt samenwerking met bedrijven niet alleen financiële support maar ook toegang tot extra communicatiekracht, faciliteiten, nieuwe doelgroepen en expertise. Succes begint met een planmatige aanpak. Omdat we zelf in het bedrijfsleven hebben gewerkt en veel ervaring hebben met het samenwerken met bedrijven, hebben we de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen, van strategie tot uitvoering. Samen met u bekijken we:

  • Waarom zouden bedrijven met u willen samenwerken? Wat zijn de aanknopingspunten?
  • Wat zijn haalbare doelstellingen en hoe ontwikkelt u interessante tegenprestaties?
  • Hoe benadert u potentiële partners en hoe vergroot u uw netwerk in het bedrijfsleven?
  • En als de samenwerking dan tot stand is gekomen, hoe bouwt u die uit tot een langdurige samenwerking?

VERMOGENSFONDSEN

fondsen van particulieren, bedrijven en overheden

Nederland kent tal van vermogensfondsen, soms ”stil of geheim”, die maatschappelijke en culturele projecten ondersteunen. Maar hoe en waar vindt u passende vermogensfondsen en hoe maakt u de meeste kans op honorering van uw aanvraag? We helpen u graag bij het selecteren van de meest kansrijke projecten en fondsen en het opstellen van goede aanvragen en de samenwerking met fondsen.

Wij vullen datgene aan wat in uw organisatie (nog) ontbreekt

U kunt ons inzetten aanvullend op de kwaliteiten en capaciteit in uw organisatie: als adviseur, interim-manager, project/campagnemanager, coach of trainer.

Voorbeeldcases

Op deze pagina vind je voorbeelden van trajecten, die wij samen met onze opdrachtgevers hebben doorlopen.

Bekijk cases

Nieuwsgierig geworden? Je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen.